Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Prevádzkovateľom systému je INBOX SK s.r.o., Seberíniho 1, 821 08 Bratislava
 2. Užívateľom systému každá osoba navštevujúca a stránky www.evestnik.eu a využívajúca služby implementované v stránkach.
 3. Poskytovateľ  získava informácie zo stránok  www.uvo.gov.sk, www.vestnikverejnychzakazek.cz a http://ted.europa.eu.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za údaje, ktoré sú získané z uvedených stránok.
 5. Systém www.evestnik.eu poskytuje službu agenta všetkým zaregistrovaným Užívateľom.
 6. Registráciou do systému dáva každý Užívateľ súhlas so spracovaním údajov uvedených v registračnom formulári.
 7. Registráciou do systému dáva každý Užívateľ súhlas so zasielaním informačných Emailov obsahujúcich informácie z verejného obstarávania. Informačné Emaily môžu obsahovať aj ďalšie informácie súvisiace s aktivitami Prevádzkovateľa.
 8. Zrušenie zasielania Emailov môže každý užívateľ nadstaviť zrušením vyhľadávacích slov v Agentovi.
 9. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak boli niektoré výzvy publikované opozdene, prípadne neboli vôbec publikované. Rovnako to platí aj v prípade, ak Agent poslal užívateľovi Email oneskorene alebo ho vôbec neposlal.
 10. Uzavretie a zrušenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzniká na základe registrácie do systému a úhrady za niektorú z platených služieb. Ukončenie zmluvného vzťahu nastáva deň po vypršaní limitu pre platenú službu.
 11. Užívateľ môže zmluvný vzťah s prevádzkovateľom prerušiť alebo ukončiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Nárok na vrátenie alikvótnej finančnej čiastky vzniká Užívateľovi iba vtedy, ak z dôvodov zapríčinených Prevádzkovateľom nemohol Užívateľ využívať svoj účet minimálne 48 hodín a to len za obdobie, kedy nemohol objektívne využívať svoj účet.